Bal szem sír

bal szem sír

Gyergyóremete - Egyik szeme sír, a másik nevet

Bal lábbal kelni az ágyból, jó fogfájás ellen. Ha jobb szem viszket, bánat; a bal örömet jelent. Ha viszket a háta az embernek, verést kap; ugyanazt jelenti a nőknek, ha leoldódik az alsószoknyájuk.

bal szem sír közös gyógyszer rumalon

Ha kiömlik a paprika, veszekedés lesz. Ha kés vagy olló estében megáll a padlóban, váratlan vendég jön. Gyerekes háznál le kell ülni a vendégnek, mert elviszi az álmot. Ha a kisgyermeket valaki szemmel megveri, tüzes szenet kell egy pohár vízbe tenni.

Ha a pók este leereszkedik valakire, az szerencsét jelent. Aki halva látja magát, az mátka lesz.

bal szem sír ujj artritisz gél

Terhes asszony ne nézzen be hallottasház ablakán, mert néma lesz a gyerek. Ha esik az eső, és süt a nap, veri az ördög a feleségét.

APRÓ BABONÁK

Nem jó a tehenet vajúdásában nézni, mert elapad a teje. Az orvosságot nem szabad megköszönni, mert nem használ. Pappal találkozni szerencsétlenség, kéményseprővel szerencse.

Vadásznak, halásznak és kártyásnak nem szabad szerencsét kívánni, mert az ellenkezője teljesül.

Szemkönnyezés: Mi okozhatja?

Jegyzet Körülbelül végére értem annak az anyagnak, amely a köznapi babonák könyvéből való. A felsorolt babonák ártatlan játékok azokhoz a nagy babonaságokhoz mérten, amelyeket minden ember hordoz a legbensejében.

Amelyek olyan titokzatosak, hogy róluk soha hangos szóval nem nyilatkozhatunk. A szerelem titkos szertartásait, babonáit, rejtelmeit például nem ölelhette fel ez a bal szem sír, amely az ártatlan emberek szórakozására készült.

Mit Jelent Ha Viszket A Bal Szemem

Pedig vannak csodák, rejtelmek az emberek életében, amelyeket mindennapi józan ésszel nem lehet megmagyarázni. A bűnös szerelemnek oly tartozékai vannak, amelyek legfeljebb az idegorvosok fülének valók.

bal szem sír duzzadt karok és lábak fájó ízületek

Vannak babonáik a tolvajoknak, a gyilkosoknak, a bal szem sír, az országutak bujdosóinak, a betörőknek, a vándorcigányoknak, amelyekről mit sem írhatunk e lapokon. Vannak babonák, amelyek sohasem jutnak a négy falon túl, egyes emberek, emberpárok babonái, amelyekről sohasem beszélnek. Kötéltáncosok, színészek, kardnyelők, vándorlók mind más- és másfajta babonát őrizgetnek szerencséjük megóvására.

Babonásak még a hamisjátékosok is, holott értenek a szerencse megjavításához.

Jel: mi a viszket a jobb szem

Nem lehet a babonát kézlegyintéssel elintézni, nem lehet megvetni. Emberek foglalkoznak vele, tehát emberi. S a legtöbb babonának oly mélységes jelentősége van, hogy szinte az emberi természet gyökereinél kell keresni a magvát.

Kevés volna Magyarország papirosa, ha a szerelmi babonákat kezdenénk felsorolni.

Fontos információk