Prostate gland anatomy ppt

Department of Internal Medicine - Debreceni Egyetem Orvos- és ...

SZTE ÁOK Neurológiai Klinika Probeneciddel kombinált L-kinurenin hatása nitroglicerin-indukált nNOS expresszióra patkány caudalis trigeminalis magjában A migrén egyik humán modellje a nitrogén-monoxid NO donor nitroglicerin NTG szisztémás adása, amely a migréneseknél aura nélküli rohamot provokálhat, feltehet leg a trigeminovascularis rendszer aktiválása révén.

Patkányban, az NTG injektálása négy órás latenciával megemeli a neuronális nitrogén-monoxid szintáz nNOS expresszióját a caudalis trigeminalis magban, mely a trigeminalis rendszer aktviációjára és centralis szenzitizációjára utalhat. A kinurenin a triptofán nikotin-amid-adenin-dinukleotid metabolizmus egyik közti terméke.

28 496 prosztata témájú stockfotó, -vektorkép és -illusztráció áll rendelkezésre jogdíjmentesen.

Több korábban végzett kutatás eredményeként ismert, hogy a folyamat során képz d kinurénsavnak neuroprotektív hatása van, mely els sorban NMDA receptor gátló effektusának köszönhet. Korábbi eredmények alapján feltételezhethogy a kinurenin a fájdalomérzés modulációjában is szerepet játszhat. Ezen receptorok kulcsfontosságúak lehetnek a patkány trigeminalis rendszerének centrális szenzitizációjában, amely folyamat már migrénes betegeknél is ismert.

Témavezet k: Dr. Párdutz Á. Tajti J. Vécsei L. TDK Konferencia, Szeged, SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Egy neurotoxikus nehézfém, a mangán akut hatásai patkány szomatoszenzoros rendszerén A környezeti vagy munkahelyi eredet Mn-expozíció neurotoxikológiai elváltozásokat is eredményez. Munkánkban azt kívántuk megvizsgálni, hogy bizonyos agykérgi aktivitási formák változásai mennyiben alkalmasak a Mn-expozíció funkcionális neurotoxikus hatásának monitorozására, ill. Patkányon, altatást követ en, elektrokortikogramot és szenzoros kiváltott választ vezettünk el a primer szomatoszenzoros kéregr l.

A második kísérletben állandó ingerlési paraméterek mellett 1 Hz, szupramaximális a bajusz és a farokt fel l kapott kérgi válaszokat, valamint a farokideg akciós potenciálját mértük.

Sign Up to Scribd to continue downloading

A kontrollhoz képest a kérgi kiváltott válasz ingerlési jellemz kt l való függése a Mn beadását követ en szignifikánsan eltért. A bajusz, ill. Az eredmények a Mn-hatás kérgi lokalizációját jelzik, és alátámasztják az prostate gland anatomy ppt neuro-funkcionális paraméterek biomarkerként való alkalmazhatóságát. Témavezet : Dr. Kevésbé ismert, hogy az NC kenőcsök gélei a vállízület artrózisához információkat fogad nemcsak a primer látókéregb l, hanem a colliculus superior fel l is.

prostate gland anatomy ppt miért fáj a kéz ízületei éjjel

Kísérleteinkben célul t ztük ki, hogy részletesen megvizsgáljuk a macska NC vizuális neuronjainak tulajdonságait. Altatott, mesterségesen lélegeztetett macskákban extracellularis egysejtelvezetéseket végeztünk, miközben regisztráltuk a neuronok különböz térbeli és id beli frekvenciájú szinuszoidális rácsmintákra adott válaszait. A legtöbb válasz a minta spatiotemporalis frekvenciája szerint modulált volt.

A neuronok a magas id beli és alacsony térbeli frekvenciákat kedvelték, és nagyon keskeny hangolási görbéket mutattak. Ezek a tulajdonságok képessé teszik a NC neuronokat, hogy térbeli-id beli sz r ként m ködjenek, és éles ellentétben állnak a CGL-ben és a primer látókéregben megfigyeltekkel.

Hasonló sejteket találtunk olyan más vizuális, extragenicularis struktúrákban is, mint a colliculus superior, a nucleus suprageniculatus vagy az anterior ectosylvius vizuális area. Eredményeink arra utalnak, hogy a NC és az extragenicularis tectothalamo-corticalis rendszer között funkcionális kapcsolat áll fenn.

Ez a rendszer a mozgások érzékelésében, a mozgó tárgyak sebességének analizálásában játszhat szerepet. A vizuális feedback megkönnyítheti a saját mozgás során létrejöv vizuális változások érzékelését, és részt vehet a szemmozgások irányításában és a mozgások koordinációjában.

prostate gland anatomy ppt térdkárosodás 3 fok

Benedek György, Dr. Ennek az aggregációs útvonalnak egyik lépcs foka a fibrillum mellett az oligomer oAmelynek az utóbbi id ben egyre kiemeltebb szerepet tulajdonítanak, mint a kór f okozója. Az amyloid az extracelluláris térben felhalmozódva fejti ki káros hatását a neuronokra, többek közt közvetetten az NMDA N-metil-D-aszpartát receptorokon keresztül. In vivo extracelluláris elektrofiziológiai kísérletekben egy sejt vizsgálatával néztük az NMDA receptor aktivitás változását agonista hatására patkány hippocampus CA1 neuronokon.

Kis Dávid, VI. A pituiter adenilát cikláz aktiváló polipeptid PACAP neuroprotektív hatását számos kísérletben bizonyították és agyi vaszkuláris hatásait mi is részletesen vizsgáltuk. Ezt megel z en 10 állatban 2x5 percen keresztül PN infúziót nM, i. A kísérletek végén vett szövetmintákból a peroxinitrit képz dés markereként használt nitrotirozin NT mennyiségét határoztuk meg.

Eredményeink arra utalnak, hogy a PN antiarrhythmiás hatása valószín leg nem a mitoKATP csatorna nyitásán keresztül valósul meg. Témavezet k: Prof.

Ezáltal a Gasser dúc közvetítésével aktiválódnak a másodlagos trigeminalis érz neuronok. Több, korábban végzett kutatás eredményeként ismert, hogy a folyamat egyik mellékútvonalán képz d kinurénsavnak neuroprotektív hatása van, mely els sorban NMDA receptor gátló hatásának köszönhet.

Recommended

Korábbi eredmények alapján feltételezhethogy a kinureninek a fájdalomérzés modulációjában is szerepet játszhatnak. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy a trigeminalis areaba adott szubkután formalin hogy befolyásolja a fájdalomérzésben alapvet két fehérje, a CGRP és a VR1 expresszióját a Gasser dúcban, valamint az L-kinurenin el kezelés modulálja-e ezt a hatást.

Az NCX áramokat patch clamp technikával határoztuk meg, a sejtrövidülést video edge detektorral követtük. A koffein tranziens relaxációs id állandója ugyancsak megn prostate gland anatomy ppt 1.

  1.  Ну разумеется! - Она только сейчас поняла смысл сказанного.
  2. Melyik gyógyszer glükózamint és kondroitint tartalmaz
  3. Xi ízületi krém
  4. Жена отказывает ему… ну, вы понимаете.
  5. Fájdalom a vállízület kezelésében

Ezáltal az effektív gátlás jóval kisebb, mint a diasztolés mérésekb l várható és még nem okozza a kalcium tranziens jelent s mérték eltolódását. Az asztrociták réskapcsolatokon melyek f alkotóeleme a connexin 43 CX - keresztül kapcsolódnak a neuronokhoz és befolyásolják a neurotranszmissziót. Megvizsgáltuk, hogy az epilepsziás roham megváltoztatja-e CX expresszióját. Az epilepsziás tevékenységet EEG segítségével regisztráltuk. Az állatok agyát 8 óra elteltével eltávolítottuk.

Department of Internal Medicine - Debreceni Egyetem Orvos- és ...

Epilepsziát követ en a Western blottal kimutatott CX expresszió a frontális lebeny és a hippocampus területén csökkent, míg a temporális lebenyben nem változott a SHAM és kezeletlen csoportokhoz viszonyítva.

Immunhisztokémiai módszerrel szignifikáns CX expresszió csökkenést detektáltunk az agykéreg I. Ezzel szemben a CX43 expresszió nem változott a cortex II. Az agykéregben és a hippocampusban kimutatható csökkent CX expresszió hozzájárulhat a posztiktális id szakban jelentkez neurológiai tünetek kialakulásához. Az endogén cannabinoidok a membrán foszfolipidekb l keletkez telítetlen zsírsav-származékok.

Jelen kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy az endogén cannabinoidok szintézise milyen szerepet játszik a PUFA cardioprotektív hatásában. Kísérleteinket hím Sprague-Dawley patkányokon végeztük. Ezt követ en pentobarbital narkózisban a mellkas megnyitása után a bal coronaria artéria lekötésével akut szívizom ischaemiát hoztunk létre, amit 6 perc elteltével reperfúzió követett.

A kísérletek során folyamatosan prostate gland anatomy ppt az állatok vérnyomását és az EKG-t.

prostate gland anatomy ppt súlyos fájdalom és duzzanat a térdízületben

F neurotranszmittere a dopamin. A ghrelin, nikotinerg acetilkolin receptorokon nAChR keresztül befolyásolja a rendszert. Ezért munkánk céljául a nikotin akut hatásainak, ezen hatásokkal szembeni tolerancia kialakulásának és a megvonási tüneteknek ghrelinnel való befolyásolását t ztük ki. Mivel a rendszerben felszabaduló dopamin prostate gland anatomy ppt lokomóciót is szabályozza kísérleteinkben a dopaminfelszabadulás mértékét az állatok mozgásaktivitásának mérésével állapítottuk meg.

Vizsgálatainkat CFLP törzsb l származó hím egereken végeztük. A ghrelint intracerebroventricularisan icv. Az icv.

The curriculum is assembled from intensive advanced level courses on the theoretical aspects of selected disciplines and special seminar series on problems in a narrower field of science.

A kontroll csoport minden alkalommal fiziológiás sóoldatot illetve CSF-et kapott. A mozgásaktivitást 30 percig figyeltük. A ghrelin fokozta az állatok horizontális mozgását, mely hatást - az irodalmi adatoknak megfelel en a nAChR antagonista mecamylamine blokkolta. Ezen felül a ghrelin szignifikánsan fokozta a nikotin akut hatását is.

prostate gland anatomy ppt térdízület deformáló ízületi ízületi kezelése

Ismételt ghrelin kezelést követ en a nikotin hatása fokozottabb volt, ami arra enged következtetni, hogy a ghrelin el kezelés szenzitizációt vált ki a nikotinerg acetilkolin receptorokban. Nikotinnal való krónikus tolerancia kialakítása, majd a megvonást követ en ghrelin adása szignifikánsan csökkentette a nikotin megvonásra kialakuló mozgásaktivitás-csökkenést.

Intraés interspecifikus is lehet, és a legkülönfélébb tulajdonságok kialakításában van jelent sége.

Szerepet játszik többek között a biofilmek kialakításában, a sporulációban, a konjugációban, szimbiózisban, az antibiotikum termelésben, befolyásolja a fert z képességet. Célul t ztük ki ezen jelátviteli folyamatok gátlását. Kísérleteink alapját a Chromobacterium violaceum os törzse jelentette, mellyel detektálni tudtuk a szignálmolekulák jelent s részét. Számos humán patogén baktériumnál E.

Következ lépésben a folyamat gátlásának lehet ségeit vizsgáltuk. Jelent s hatást mutattak különféle fenotiazin vázas vegyületek, Ca-csatorna blokkolók, különböz illóolajok és illóolaj komponensek.

prostate gland anatomy ppt hialuron ízületi készítmények

Bacillus fajok is képesnek bizonyultak Gram- jelrendszerek gátlására. A QS célzott blokkolásával, számos antibiotikummal nem, vagy csak korlátozottan kezelhet betegség válna egyszer bben leküzdhet vé biofilmek kialakulásának megel zése, polirezisztens törzsek elleni hatékonyabb fellépés.

Az antibiotikum terápia melletti alternatívaként csökkenteni lehetne a polirezisztens törzsek kialakulásának veszélyét. Mez gazdasági alkalmazásával a növénytermesztésben felhasznált káros peszticidek mennyiségét lehetne csökkenteni. Témavezet : Prof. SZTE ÁOK Sebészeti M téttani Intézet, Anaeszteziológia és Intenzív Therápiás Intézet A kolloid volumen terápia kardiális és pulmonális keringési hatásai kísérletes vérzéses shockban Bevezetés: A hipovolémia következményei volumen expanderekkel hatékonyan javíthatók, de alkalmazásukat limitálhatják a kolloid folyadékterápia mellékhatásai.

List of Departments and Staff Members1. RectorateRectorial Office1.

Következtetés: A kolloidok perctérfogat növel hatása a DX és az ALB esetében a szívkontraktilitás növelésével magyarázható. A pulmonális paraméterek vonatkozásában kimutatható a HES kedvez hatása.

prostate gland anatomy ppt mi a neve térdfájdalomnak

Kaszaki József, Dr. Belgyógyászati Klinika és Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Epesavak hatásának vizsgálata pancreas ductus sejtekben Acut pancreatitis során az epesavak regurgitálhatnak a pancreas ductusokba, de ennek az epithelsejtekre kifejtett hatása nem ismert.

Témavezet k: ifj. Rakonczay Zoltán, Dr. Oláh Orsolya, IV. Nem ismert azonban, hogy miként befolyásolja a H2 lélegeztetés az újszü-löttkori perinatális agykárosodások kialakulását.

Prostate Gland - Histology

Az agyfelszíni arteriolák átmér jét zárt koponyaablakon keresztül, intravitális videomikroszkópia segít-ségével vizsgáltuk. Az agykérgi vérátáramlást laser-Doppler flowmeterrel mértük. A szövettani metszeteket hematoxilineosinnal festettük meg és azokat a hipoxiás károsodásra jellem-z elváltozások szerint értékeltük. A H2-leveg keverékkel tör-tént reventilláció 1 jelent sen csökkenti a reaktív hiperémia mértékét A H2 gáz toxikus hatása nem ismert és bejuttatása különösen egyszerezért ígéretes terápiás lehet séget jelenthet aszfixiás, illetve hipoxiás inzultus után.

Fontos információk